شرایط ابطال رزرو در هتل

چنانچه اتاق‌های هتل در قالب تور مسافرتی و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی رزرو شده باشد، هزینه ابطال آن، مشروط به توافق مکتوب طرفین و ثبت در برگه تاییدیه و یا قرارداد منعقده میباشد و مشمول مفاد این شیوه‌نامه نیست.
چنانچه مهمان پس از رزرو و اقامت در هتلی، بنا به هر دلیلی از ادامه اقامت در هتل منصرف شد، هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش‌پرداخت کسر خواهد شد، به جز موارد خاص با توافق طرفین

کاهش تعداد اتاق‌های رزرو شده توسط دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی تا ۴۸

ساعت قبل از ورود و تا سقف 10% اتاق های رزرو شده، قابل قبول بوده و مشمول جریمه نیست

 

 شرایط و هزینه ابطال رزرواسیون

ایام پیک

کمتر از 24 ساعت قبل از ورود ، 100% هزینه شب اول.

بین 24 تا 48 ساعت قبل از ورود ، 70% هزینه شب اول.

بیشتر از 48 ساعت قبل از ورود ،50% هزینه شب اول.

ایام غیر پیک

کمتر از 24 ساعت قبل از ورود ، 100% هزینه شب اول.

بین 24 تا 48 ساعت قبل از ورود ، 50% هزینه شب اول.

بیشتر از 48 ساعت قبل از ورود . 20% هزینه شب اول.

شرایط  no show

100%  هزینه شب اول