تعطیلات شگفت انگیز

  • ورود: چهارشنبه تا پنج شنبه
  • خروج: جمعه
  • اینترنت رایگان
  • بوفه صبحانه متنوع
  • امکان خروج از قبل تا ساعت ۲۱
  • استخر رایگان