به استناد ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب ۴ / ۶ / ۱۳۹۴ هیأت وزیران با توجه به لزوم هماهنگی و حفظ وحدت رویه در ذخیره و ابطال واحدهای اقامتی و به منظور قانونمند کردن و صیانت از حقوق مسافران و بهره‌برداران واحدهای اقامتی که نقش قابل توجهی در افزایش رضایتمندی مردم، حمایت از سرمایه‌گذاران و نهایتا توسعه صنعت گردشگری خواهد داشت.

بخش اول

پس از ارائه‌ی درخواست اولیه و اعلام مبلغ پیش‌پرداخت توسط هتل ، متقاضی در مهلت زمانی تعیین شده نسبت به واریز وجه به صندوق یا به حساب بانکی اعلام شده اقدام و مستندات پرداخت را به نحو مقتضی در اختیار واحد اقامتی قرار دهد.

هتل تاییدیه و یا عدم تاییدیه درخواست رزرو را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از وصول درخواست، با لحاظ کردن شرایط ماده سه به متقاضی اعلام می کند.

قطعی بودن رزرو و شرایط رزرو شده صرفاً به تاییدیه رزرو مستند خواهد بود و کلیه شرایط و اطلاعات ضروری شامل اطلاعات هویتی مهمان، زمان صدور و تاریخ پذیرش، نام مسؤل صدور تاییدیه علی‌الخصوص نرخ تمام شده با احتساب تمام عوارضی قانونی باید در برگه تاییدیه منظور شود.

ذخیره اتاق بنابر درخواست متقاضی و یا دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی و به نام مهمان استفاده‌کننده صادر و غیرقابل انتقال است.

رزروهای بدون پیش پرداخت و یا بدون مکاتبه رسمی تاییدیه واحد اقامتی فاقد اعتبار است و هتل مسؤلیتی در قبال آن ها نخواهد داشت

.

اقامت کودکان

هزینه اقامت کودک برای کودکان 2 تا 12  سال در صورت عدم استفاده از امکانات هتل نیمه بها محاسبه خواهد شد.

ساعت رسمی تخلیه اتاق حداکثر ساعت 12 ظهر و تحویل اتاق ساعت 14 است.

مهمان در هنگام ورود به واحد اقامتی برگ تاییدیه رزو را به پذیرش ارائه خواهد نمود.

در هنگام ورود به واحد اقامتی، مهمانی که اتاق به نام ایشان رزرو شده شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه معتبر خود و سایر همراهان را برای دریافت اتاق به پذیرش ارایه می دهد.

 

شرایط اختصاصی رزروهای انفرادی

اقامت مهمانان در هتل مطابق تاریخ مندرج در تاییدیه رزرو بوده و تمدید اقامت منوط به موافقت واحد اقامتی است.

حداقل مبلغ پیش پرداخت برای رزروهای انفرادی، هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق است.

چنانچه مهمان در زمان مقرر به واحد اقامتی مراجعه نکرد و یا تا موعد مقرر به صورت مکتوب علت عدم حضور خود را به واحد اعلام نکرد، مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و تاییدیه ذخیره جا از روز بعد باطل می‌شود.